Poticaji za Hrvatsku

POTICAJI U HRVATSKOJ: AKTIVNE MJERE

Nacionalna razina – poticaji za kombinirani (intermodalni) transport tereta

Pravna osnova

Zakon o kombiniranom prijevozu tereta (NN 120/2016); Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta, NN 5/2018)

Cilj

Dodatno definiranje i ispravljanje osnovnih termina i udaljenosti te uvođenje poticaja za kombinirani prijevoz. Daljnje usklađivanje regulatornog okvira s relevantnim direktivama EU-a.

Korisnici

Organizator prijevoza, željeznički prijevoznik, vlasnik ili korisnik motornih i priključnih vozila registriranih u Republici Hrvatskoj ostvaruju pravo na poticaje.

Opis

Zakonom i Pravilnikom predviđeni su sljedeći poticaji:

  • Izdavanje kvota i dozvola.

    Usluge kombiniranog prijevoza tereta (koje su u skladu s definicijom iz ovoga Zakona) oslobođene su svih sustava kvota i dozvola u državama članicama.

  • Poticaji u kombiniranom prijevozu tereta željeznicom, unutarnjim vodama ili morem.

    (1) Kod kombiniranog prijevoza tereta željeznicom, unutarnjim vodama ili morem, organizator prijevoza ima pravo na 150,00 kuna (otprilike 20,00 EUR), naknade po kamionu, prikolici, poluprikolici, s vučnim vozilom ili bez njega, izmjenjivom sanduku ili kontejneru od 20 stopa ili više, s kojima je obavljen kombinirani prijevoz tereta. (2) Željeznički prijevoznik za vlak koji preveze teret u kombiniranom prijevozu tereta ostvaruje pravo na poticaj u iznosu od 2,00 kune (otprilike 0,26 EUR) po vlak kilometru koji se plaća kao naknada za pristup željezničkoj infrastrukturi u slučajevima kada željeznički prijevoznik sudjeluje u kombiniranom prijevozu tereta.

  • Poticaji u kombiniranom prijevozu tereta cestovnom dionicom.

    (1) Vlasnik ili korisnik motornih i priključnih vozila registriranih u Republici Hrvatskoj, a kojima se tijekom 12 mjeseci od dana zadnje ovjere tehničke ispravnosti vozila obavljao prijevoz tereta u početnoj i/ili završnoj dionici do ili od željezničkog terminala za kombinirani prijevoz ili pretovarnog kolodvora, oslobađa se od obveze plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta do iznosa od najviše 50% koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, a koja je utvrđena posebnim propisom. Iznos oslobađanja godišnje naknade izračunava se na temelju broja ostvarenih prijevoza tereta u početnoj i/ili završnoj dionici, pri čemu se za 100 ili više prijevoza ostvaruje najviši iznos oslobađanja (50 % naknade).

Dodijeljena financijska sredstva

2.000.000,00 HRK (otprilike 266 000 EUR) godišnje. Predviđa se financiranje iz državnog proračuna.