Poticaji za Italiju

POTICAJI U ITALIJI: AKTIVNE MJERE

Nacionalna razina - Marebonus – Legge Stabilità 2016

Pravna osnova

Zakon od 28. prosinca 2015., br. 208 (Zakon o stabilnosti, 2016.) -Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

Cilj

Poticaj s ciljem razvoja kombiniranog cestovnog i pomorskog prijevoza stvaranjem novih te poboljšanjem već postojećih pomorskih usluga

Korisnici

Brodovlasnička poduzeća koja dostave trogodišnje projekte za izgradnju novih ro-ro i ro-pax pomorskih usluga

Opis

Ovom se mjerom osiguravaju poticaji brodarskim kompanijama koje dostave trogodišnji projekt o provedbi novih ro-ro i ro-pax pomorskih usluga na brodovima registriranima (te koji plove pod zastavom) u jednoj od država članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, za multimodalni prijevoz tereta ili poboljšanje istih usluga na već postojećim rutama, pri ulasku ili izlasku iz luka u Italiji, te povezivanje talijanskih luka s lukama država članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora. Poticaj se izračunava množenjem prijevoznih jedinica s killometražom dionica prijeđenih izbjegavajući talijanske cestovne prometnice. Dio primljenog doprinosa mora se prebaciti poduzećima za cestovni prijevoz tereta koja su koristila pomorske usluge.

Dodijeljena financijska sredstva

138,2 milijuna EUR između 2016. i 2018.